Parochiële Caritas Instelling

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft een diaconale opdracht tot “armenzorg”. Op de eerste plaats binnen de parochie, op de tweede plaats binnen het diocees / bisdom / wereldkerk. Het begrip “armenzorg” dient in principe breed te worden opgevat. Het gaat om materiële ondersteuning aan mensen die deze steun nodig hebben en in breder verband om steun aan activiteiten en organisaties die gericht zijn op het lenigen van materiële en immateriële noden van mensen.

De formulering van de opdracht is heel ruim en vraagt de PCI haar doelen concreet te maken. We werken niet in een vacuüm. Wij hebben enerzijds te maken met vele mensen en instellingen die met reden een beroep op ons doen. Anderzijds zijn in onze wereld ook vele instellingen werkzaam die zich op de een of andere manier richten op leniging van behoeften.

De PCI werkt primair binnen de parochie (personele unie), richt zich op mensen in nood en maakt daarbij geen onderscheid tussen katholieken en andersdenkenden. We kunnen ons daarbij enerzijds richten op de financiële ondersteuning van mensen die hulp behoeven, anderzijds op de financiële ondersteuning van activiteiten op diaconaal gebied.