Giften

De PCI Heemskerk heeft bescheiden financiële middelen. Met deze middelen heeft het huidige bestuur de afgelopen drie jaar enkele tientallen mensen uit de nood geholpen. We ontvangen als bestuur geen vergoeding en maken nagenoeg geen onkosten. Ontvangen giften komen volledige ten goede aan onze opdracht tot armenzorg. Mocht u ons werk willen ondersteunen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus u gift is fiscaal aftrekbaar.

Ons Bankrekeningnummer is:
NL96RABO0349336067  t.n.v. Parochiële Caritas-Instelling Heemskerk